Juridisk varsel

Informasjonen som samles inn er gjenstand for databehandling.

Datamottakere for Frankrike er Freudix SASU , i henhold til loven «Informatique et Libertés» av 6. januar 1978, har du rett til å få tilgang til og korrigere informasjonen som passer deg.

Hvis du ønsker å benytte deg av denne retten og få informasjon om deg selv, vennligst send en e-post til hei(a)freudix.studio

Du kan også, av legitime grunner, protestere mot behandlingen av data om deg.

Eieren :

Freudix SASU
Siret: 91267945300015
MVA: FR68912679453
Stockholms gate 1
75008 Paris (FRANKRIKE)

Overnatting:

Infomaniak Network SA

Eugene Marzianostraat 25

1227 The Acacias (GE)

Selskapets hovedkontor:

Les Acacias, Genève, Sveits

Handelsregister for kantonen Genève

CH-660.0.059.996-1

UID-nummer

CHE-103.167.648

MVA-nummer

CHE-103.167.648