Polityka prywatności

1. Definicja i charakter danych osobowych

Podczas korzystania z naszej witryny możemy poprosić Cię o podanie nam danych osobowych.

Pod pojęciem „danych osobowych” rozumie się wszelkie dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, co w szczególności odpowiada Twojemu nazwisku, imionom, pseudonimowi, zdjęciu, adresowi pocztowemu i e-mailowemu, numerowi telefonu, dacie urodzenia, danym dotyczącym do Twoich transakcji w witrynie, szczegółów Twoich zakupów i subskrypcji, numerów kart kredytowych, a także wszelkich innych informacji, które zdecydujesz się nam przekazać na swój temat.

2. Cel tej karty

Celem tej karty jest poinformowanie Cię o środkach, których używamy do gromadzenia Twoich danych osobowych, przy jak najściślejszym poszanowaniu Twoich praw.

Informujemy Cię w tej kwestii, że przy gromadzeniu i zarządzaniu Twoimi danymi osobowymi przestrzegamy ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, w jej aktualnej wersji.

3. Tożsamość podmiotu zbierającego dane

Osobą odpowiedzialną za gromadzenie Twoich danych osobowych jest FREUDIX SASU

4. Gromadzenie danych osobowych

Twoje dane osobowe są zbierane w celu realizacji jednego lub kilku z poniższych celów:

 • Zarządzaj swoim dostępem do niektórych usług dostępnych w serwisie i ich wykorzystaniem,
 • Wykonywanie operacji związanych z zarządzaniem klientami w zakresie umów, zamówień, dostaw, faktur, programów lojalnościowych, monitorowanie relacji z klientami,
 • Utwórz plik zarejestrowanych członków, użytkowników, klientów i potencjalnych klientów,
 • Wysyłaj biuletyny, zaproszenia i wiadomości promocyjne. Jeżeli sobie tego nie życzysz, dajemy Ci możliwość wyrażenia odmowy w tym zakresie przy zbieraniu Twoich danych;
 • opracowywania statystyk handlowych i frekwencji w naszych usługach,
 • Organizować konkursy, loterie i wszelkie działania promocyjne z wyjątkiem gier hazardowych i gier losowych online, pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Regulacji Gier Online,
 • Zarządzaj zarządzaniem opiniami ludzi na temat produktów, usług lub treści,
 • Zarządzaj niezapłaconymi rachunkami i wszelkimi sporami dotyczącymi korzystania z naszych produktów i usług,
 • Przestrzegaj naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Przy zbieraniu danych osobowych informujemy Cię, czy podanie niektórych danych jest obowiązkowe, czy też jest to opcjonalne. Informujemy również, jakie są możliwe konsekwencje braku reakcji.

5. Odbiorcy zbieranych danych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli pracownicy naszej firmy, działy odpowiedzialne za kontrolę (w szczególności audytor) oraz nasi podwykonawcy.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także organy publiczne, wyłącznie w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, urzędnicy sądowi, urzędnicy ministerialni oraz organy zajmujące się windykacją należności.

6. Przekazanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą podlegać przekazywaniu, wynajmowaniu lub wymianie na rzecz osób trzecich. Jeśli sobie tego życzysz, dajemy Ci możliwość zaznaczenia pola wyrażającego zgodę na ten temat przy zbieraniu Twoich danych.

7. Czas przechowywania danych osobowych

 • W odniesieniu do danych związanych z zarządzaniem klientami i potencjalnymi klientami:

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to ściśle niezbędne do zarządzania naszymi relacjami handlowymi z Tobą. Jednakże dane umożliwiające ustalenie dowodu istnienia uprawnienia lub umowy, które muszą być przechowywane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli chodzi o ewentualne działania poszukiwawcze dla klientów, ich dane mogą być przechowywane przez okres trzech lat od zakończenia relacji handlowej.

Dane osobowe potencjalnego klienta niebędącego klientem mogą być przechowywane przez okres trzech lat od ich zebrania lub ostatniego kontaktu potencjalnego klienta.

Po upływie tego trzyletniego okresu będziemy mogli ponownie się z Tobą skontaktować, aby dowiedzieć się, czy chcesz w dalszym ciągu otrzymywać oferty handlowe.

 • Odnośnie identyfikatorów:

W przypadku skorzystania z prawa dostępu lub sprostowania dane dotyczące dokumentów tożsamości mogą być przechowywane przez okres przewidziany w art. 9 Kodeksu postępowania karnego, tj. rok. W przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu dane te mogą być archiwizowane przez okres przedawnienia przewidziany w art. 8 Kodeksu postępowania karnego, tj. trzy lata.

 • Jeśli chodzi o dane karty bankowej:

Transakcje finansowe związane z płatnością zakupów i opłat za pośrednictwem serwisu powierzane są dostawcy usług płatniczych, który zapewnia ich sprawny przebieg i bezpieczeństwo.

Na potrzeby świadczenia usług ten dostawca usług płatniczych może być zobowiązany do bycia odbiorcą Twoich danych osobowych związanych z numerami kart bankowych, które gromadzi i przechowuje w naszym imieniu i na nasze zlecenie.

Nie mamy dostępu do tych danych.

Aby umożliwić Ci dokonywanie regularnych zakupów lub pokrycie związanych z tym kosztów w serwisie, Twoje dane dotyczące kart bankowych przechowywane są przez czas Twojej rejestracji w serwisie, a co najmniej do momentu dokonania ostatniej transakcji.

Zaznaczając pole wyraźnie przeznaczone do tego celu na stronie, wyrażasz wyraźną zgodę na to przechowywanie.

Dane dotyczące kryptogramu wizualnego lub CVV2 zarejestrowane na Twojej karcie bankowej nie są przechowywane.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na przechowywanie Twoich danych osobowych dotyczących numerów kart bankowych na warunkach określonych powyżej, nie będziemy przechowywać tych danych dłużej niż jest to niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

W każdym przypadku dane dotyczące tych danych mogą być przechowywane w celach dowodowych w przypadku sporu dotyczącego transakcji w archiwach pośrednich przez okres przewidziany w art. L 133-24 Kodeksu. pieniężne i finansowe, w tym przypadku 13 miesięcy od dnia obciążenia. Okres ten może zostać wydłużony do 15 miesięcy w celu uwzględnienia możliwości korzystania z kart debetowych z odroczonym terminem płatności.

 • Jeśli chodzi o zarządzanie listami sprzeciwów otrzymywanymi od poszukiwaczy:

Informacje umożliwiające uwzględnienie Twojego prawa sprzeciwu przechowujemy przez minimum trzy lata od dnia skorzystania z prawa sprzeciwu.

 • Jeśli chodzi o statystyki pomiaru oglądalności:

Informacje przechowywane w terminalu użytkownika lub jakimkolwiek innym elemencie służącym do identyfikacji użytkowników i umożliwiającym ich śledzenie lub obsługę nie będą przechowywane dłużej niż 6 miesięcy.

8. Bezpieczeństwo

Informujemy Cię o konieczności podjęcia wszelkich przydatnych środków ostrożności, środków organizacyjnych i technicznych właściwych dla zachowania bezpieczeństwa, integralności i poufności Twoich danych osobowych, a w szczególności, aby zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub dostępowi do nich nieupoważnionym osobom trzecim. . Korzystamy również lub możemy korzystać z bezpiecznych systemów płatności, które są zgodne z najnowszym stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami.

9. Ciasteczka

Pliki cookies to pliki tekstowe, często zaszyfrowane, przechowywane w Twojej przeglądarce. Tworzą się, gdy przeglądarka użytkownika ładuje daną witrynę: witryna wysyła informację do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy. Za każdym razem, gdy użytkownik powraca na tę samą witrynę, przeglądarka pobiera ten plik i wysyła go do serwera witryny.

Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies, które nie mają tego samego celu: pliki cookies techniczne oraz pliki cookies reklamowe:

 • Techniczne pliki cookie są używane podczas całej nawigacji, aby ją ułatwić i wykonać określone funkcje. Techniczny plik cookie może na przykład służyć do zapamiętywania odpowiedzi udzielonych w formularzu lub preferencji użytkownika co do języka lub prezentacji strony internetowej, jeśli takie opcje są dostępne.
 • Reklamowe pliki cookies mogą być tworzone nie tylko przez witrynę, na której przegląda użytkownik, ale także przez inne strony internetowe, które na wyświetlanej stronie wyświetlają reklamy, ogłoszenia, widżety lub inne elementy. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane w szczególności do realizacji reklam ukierunkowanych, to znaczy reklam dostosowanych do nawigacji użytkownika.

Używamy technicznych plików cookie. Są one przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Nie używamy reklamowych plików cookies. Jeśli jednak mielibyśmy z nich korzystać w przyszłości, poinformujemy Cię o tym wcześniej i będziesz miał możliwość, w razie potrzeby, wyłączenia tych plików cookie.

Korzystamy lub możemy korzystać z Google Analytics, czyli narzędzia do statystycznej analizy odbiorców, które generuje plik cookie do pomiaru liczby odwiedzin witryny, liczby odsłon strony i aktywności odwiedzających. Twój adres IP zbierany jest także w celu ustalenia miasta, z którego się łączysz. Okres ważności tego pliku cookie jest określony w artykule 7 (v) niniejszej karty.

Ze względów praktycznych przypominamy, że możesz sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie, konfigurując swoją przeglądarkę. Taka odmowa może jednak uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Zgoda

Decydując się na przekazanie swoich danych osobowych, wyraźnie wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie zgodnie z postanowieniami niniejszej karty i obowiązującymi przepisami.

Usługi stron trzecich wykorzystywane na tej stronie

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • youtube.com
 • Dailymotion.com
 • Twitter.com
 • instagram.com
 • facebook.com

Inne informacje dotyczące plików cookie

W JAKI SPOSÓB GOOGLE WYKORZYSTUJE OKREŚLONE DANE ZGROMADZONE PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYN LUB APLIKACJI NASZYCH PARTNERÓW.

ZASADY ZGODY DLA UŻYTKOWNIKÓW Z USA

ZASADY DOTYCZĄCE FUNKCJI REKLAM GOOGLE ANALYTICS

Europejskie przepisy dotyczące plików cookie

Wytyczne IAB dla Europy: PIĘĆ PRAKTYCZNYCH KROKÓW, ABY POMÓC FIRMOM PRZESTRZEGAĆ DYREKTYWY O OCHRONIE E-PRYWATNOŚCI

Belgia: Komisja ds. ochrony prywatności ( FRANCUSKI | HOLENDERSKI )

Republika Czeska : ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dania: WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZKAZU W SPRAWIE INFORMACJI I ZGODY WYMAGANYCH W PRZYPADKU PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI W URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

Francja: KRAJOWA KOMISJA INFORMATYKI I WOLNOŚCI

Niemcy: DOKUMENT ROBOCZY KOMITETU KOMUNIKACJI WE DOTYCZĄCY WDROŻENIA

Grecja: Η ΧΡΉΣΗ COOKIES ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Irlandia: WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH W SEKTORZE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Włochy: GWARANCJA NA LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Luksemburg: KRAJOWA KOMISJA OCHRONY DANYCH

Holandia : WŁADZA KONSUMENTÓW W MARKU

Hiszpania: AGENCJA OCHRONY DATOS

Zjednoczone Królestwo : BIURO KOMISARZA INFORMACYJNEGO

Sekcja 29

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA ZGODY NA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES (PDF)

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYRAŻENIA ZGODY NA NIEKTÓRE PLIKI COOKIES (PDF)

REKLAMA behawioralna w Internecie (PDF)

10. Zgoda

Decydując się na przekazanie swoich danych osobowych, wyraźnie wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie zgodnie z postanowieniami niniejszej karty i obowiązującymi przepisami.

11. Dostęp do Twoich danych osobowych

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, masz prawo do uzyskania komunikacji oraz, w razie potrzeby, sprostowania lub usunięcia danych, które Cię dotyczą, za pośrednictwem Internetu dostęp do Twojego pliku. Możesz także skontaktować się z:

 • adres e-mail: hello(a)freudix.studio

Przypomina się, że każda osoba może, z uzasadnionych powodów, sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które jej dotyczą.

12. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji niniejszego statutu w całości lub w części w dowolnym momencie. Zmiany te wejdą w życie z chwilą opublikowania nowego Statutu. Korzystanie z witryny po wejściu w życie tych modyfikacji będzie równoznaczne z uznaniem i akceptacją nowego statutu. W przeciwnym razie nowy statut nie będzie Ci odpowiadał, nie będziesz już musiał uzyskiwać dostępu do tej witryny.

13. Wejście w życie

Statut ten wszedł w życie dnia 27 06 2022