Gizlilik Politikası

1. Kişisel Verilerin Tanımı ve Niteliği

Sitemizi kullandığınızda sizden bize hakkınızdaki kişisel verileri sağlamanızı isteyebiliriz.

“Kişisel veriler” terimi, özellikle soyadınız, adınız, takma adınız, fotoğrafınız, posta ve e-posta adresleriniz, telefon numaralarınız, doğum tarihiniz, bunlarla ilgili veriler gibi bir bireyin kimliğinin belirlenmesini mümkün kılan tüm verileri ifade eder. sitedeki işlemleriniz, satın alma ve abonelik ayrıntılarınız, kredi kartı numaralarınız ve kendiniz hakkında bize iletmeyi seçtiğiniz diğer bilgiler.

2. Bu tüzüğün amacı

Bu sözleşmenin amacı, haklarınıza tam saygı göstererek, kişisel verilerinizi toplamak için kullandığımız araçlar hakkında sizi bilgilendirmektir.

Bu konuda, kişisel verilerinizin toplanması ve yönetilmesinde, 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Veri İşleme, Dosyalar ve Özgürlükler Hakkında Kanun’un güncel versiyonuna uyduğumuzu bildiririz.

3. Veri toplayıcının kimliği

Kişisel verilerinizin toplanmasından sorumlu kişi FREUDIX SASU

4. Kişisel verilerin toplanması

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlardan bir veya birkaçını karşılamak için toplanmaktadır:

 • Sitede erişilebilen belirli hizmetlere erişiminizi ve bunların kullanımını yönetmek,
 • Sözleşmeler, siparişler, teslimatlar, faturalar, sadakat programları ile ilgili müşteri yönetimine ilişkin işlemleri yürütmek, müşterilerle ilişkilerin takibini yapmak,
 • Kayıtlı üyeler, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşterilerden oluşan bir dosya oluşturun,
 • Haber bültenleri, talepler ve tanıtım mesajları gönderin. İstememeniz durumunda, verilerinizi toplarken bu konudaki reddettiğinizi belirtme seçeneğini size sunuyoruz;
 • Hizmetlerimize ilişkin ticari istatistikleri ve katılımı geliştirmek,
 • Çevrimiçi Kumar Düzenleme Kurumunun onayına tabi olarak, çevrimiçi kumar ve şans oyunları dışındaki yarışmalar, piyangolar ve tüm tanıtım faaliyetlerini düzenlemek,
 • İnsanların ürün, hizmet veya içeriklere ilişkin görüşlerinin yönetimini yönetmek,
 • Ödenmemiş faturaları ve ürün ve hizmetlerimizin kullanımına ilişkin her türlü anlaşmazlıkları yönetmek,
 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyun.

Kişisel verilerinizi toplarken, belirli verilerin sağlanmasının gerekli olup olmadığı veya isteğe bağlı olup olmadığı konusunda sizi bilgilendiririz. Ayrıca yanıt verilmemesinin olası sonuçlarının neler olduğunu da anlatıyoruz.

5. Toplanan verilerin alıcıları

Şirketimiz personeli, kontrolden sorumlu departmanlar (başta denetçi) ve alt yüklenicilerimiz kişisel verilerinize erişebilecektir.

Kişisel verilerinizin alıcıları ayrıca münhasıran yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere kamu kurumları, mahkeme görevlileri, bakanlık görevlileri ve borçların tahsilinden sorumlu kurumlar da olabilir.

6. Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerin yararına aktarımlara, kiralamalara veya takaslara konu olabilir. Dilerseniz verilerinizi toplarken bu konuyu kabul ettiğinizi ifade eden kutucuğu işaretleme seçeneği sunuyoruz.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 • Müşterilerin ve potansiyel müşterilerin yönetimine ilişkin verilerle ilgili olarak:

Kişisel verileriniz, sizinle olan ticari ilişkimizi yönetmek için kesinlikle gerekli olan sürenin ötesinde saklanmayacaktır. Ancak hukuki bir yükümlülüğe uygunluk açısından saklanması gereken bir hakkın veya sözleşmenin ispatını mümkün kılan veriler, yürürlükteki kanunun öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

Müşterilere yönelik olası araştırma faaliyetlerine ilişkin olarak, müşterilerin verileri ticari ilişkinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle saklanabilir.

Müşteri olmayan potansiyel müşteriye ilişkin kişisel veriler, potansiyel müşterinin toplanmasından veya potansiyel müşteriyle son iletişim kurulmasından itibaren üç yıl süreyle saklanabilir.

Bu üç yıllık sürenin sonunda ticari teklif almaya devam etmek isteyip istemediğinizi öğrenmek için sizinle tekrar iletişime geçebileceğiz.

 • Kimliklerle ilgili:

Erişim veya düzeltme hakkının kullanılması durumunda, kimlik belgelerine ilişkin veriler Ceza Muhakemesi Kanununun 9. maddesinde öngörülen süre boyunca yani bir yıl süreyle saklanabilir. İtiraz hakkının kullanılması halinde bu veriler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen zaman aşımı süresi boyunca yani üç yıl boyunca arşivlenebilir.

 • Banka kartı verileriyle ilgili olarak:

Site aracılığıyla satın alma işlemlerinin ve ücretlerin ödenmesine ilişkin mali işlemler, bunların sorunsuz çalışmasını ve güvenliğini sağlayan bir ödeme hizmeti sağlayıcısına emanet edilir.

Hizmetlerin amaçları doğrultusunda, bu ödeme hizmeti sağlayıcısının, bizim adımıza ve bizim adımıza topladığı ve sakladığı banka kartı numaralarınızla ilgili kişisel verilerinizin alıcısı olması gerekebilir.

Bu verilere erişimimiz yok.

Sitede düzenli alışveriş yapabilmeniz veya buna bağlı masrafları ödeyebilmeniz amacıyla, banka kartlarınıza ait verileriniz siteye kayıt olduğunuz ana kadar ve en azından son işleminizi gerçekleştirdiğiniz ana kadar saklanmaktadır.

Sitede bu amaç için açıkça sağlanan kutuyu işaretleyerek, bu depolama için bize açık onayınızı vermiş olursunuz.

Banka kartınızda kayıtlı görsel kriptograma veya CVV2’ye ilişkin veriler saklanmaz.

Banka kartı numaralarınıza ilişkin kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen koşullar altında saklanmasını reddetmeniz halinde, bu verileri işlemin gerçekleştirilmesine izin verecek sürenin ötesinde saklamayacağız.

Her halükarda bunlara ilişkin veriler, işlemle ilgili herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda ispat amacıyla Kanun’un L 133-24 maddesinde öngörülen süre boyunca ara arşivlerde saklanabilir. parasal ve mali, bu durumda borçlanma tarihini takip eden 13 ay. Vadeli banka kartı kullanım imkanı dikkate alınarak bu süre 15 aya kadar uzatılabilecek.

 • Potansiyel müşteri adaylarından alınacak muhalefet listelerinin yönetimi ile ilgili olarak:

İtiraz hakkınızın dikkate alınmasını sağlayan bilgiler, itiraz hakkının kullanılmasından itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

 • Kitle ölçüm istatistikleriyle ilgili olarak:

Kullanıcı terminalinde saklanan bilgiler veya kullanıcıları tanımlamak ve izlenebilirliklerine veya katılımlarına olanak sağlamak için kullanılan diğer unsurlar 6 aydan fazla saklanmayacaktır.

8. Güvenlik

Kişisel verilerinizin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak ve özellikle bunların bozulmasını, hasar görmesini veya yetkisiz üçüncü şahısların bunlara erişmesini önlemek için her türlü faydalı önlemi, uygun organizasyonel ve teknik önlemleri almanız konusunda sizi bilgilendiriyoruz. . Aynı zamanda en son teknolojiye ve geçerli düzenlemelere uygun güvenli ödeme sistemlerini de kullanırız veya kullanabiliriz.

9.Çerezler

Çerezler, tarayıcınızda saklanan, çoğunlukla şifrelenmiş metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının tarayıcısı belirli bir web sitesini yüklediğinde oluşturulurlar: site tarayıcıya bilgi gönderir ve tarayıcı daha sonra bir metin dosyası oluşturur. Kullanıcı aynı siteye her döndüğünde, tarayıcı bu dosyayı alır ve web sitesi sunucusuna gönderir.

Aynı amaçlara sahip olmayan iki tür çerezi ayırt edebiliriz: teknik çerezler ve reklam çerezleri:

 • Teknik çerezler, gezinmenizi kolaylaştırmak ve belirli işlevleri gerçekleştirmek için gezinmeniz boyunca kullanılır. Teknik bir çerez, örneğin bir formda doldurulan yanıtları veya kullanıcının bir web sitesinin diline veya sunumuna ilişkin tercihlerini (bu tür seçenekler mevcut olduğunda) ezberlemek için kullanılabilir.
 • Reklam çerezleri yalnızca kullanıcının gezindiği web sitesi tarafından değil, aynı zamanda görüntülenen sayfada reklam, duyuru, widget veya diğer unsurları görüntüleyen diğer web siteleri tarafından da oluşturulabilir. Bu çerezler özellikle hedefe yönelik reklamların, yani kullanıcının gezinmesine göre belirlenen reklamların gerçekleştirilmesi için kullanılabilir.

Teknik çerezler kullanıyoruz. Bunlar tarayıcınızda altı ayı geçemeyecek bir süre boyunca saklanır.

Reklam çerezleri kullanmıyoruz. Ancak gelecekte bunları kullanacak olsaydık sizi önceden bilgilendirirdik ve gerekirse bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz olurdu.

Siteye yapılan ziyaretlerin sayısını, sayfa görüntüleme sayısını ve ziyaretçi etkinliğini ölçmek için çerez oluşturan istatistiksel bir kitle analiz aracı olan Google Analytics’i kullanıyor veya kullanabiliriz. Bağlandığınız şehri belirlemek için IP adresiniz de toplanır. Bu çerezin raf ömrü bu sözleşmenin 7 (v) maddesinde belirtilmiştir.

Tarayıcınızı yapılandırarak çerezlerin saklanmasına karşı çıkabileceğinizi tüm pratik amaçlarla hatırlatırız. Ancak böyle bir ret, sitenin düzgün işleyişini engelleyebilir.

Onay

Kişisel verilerinizi aktarmayı seçtiğinizde, bunların bu sözleşmede belirtilenlere ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplanmasına ve kullanılmasına açıkça onay vermiş oluyorsunuz.

Bu sitede kullanılan üçüncü taraf hizmetleri

 • Google analitiği
 • Google Adsense
 • youtube.com
 • Dailymotion.com
 • Twitter.com
 • instagram.com
 • facebook.com

Diğer Çerez Bilgileri

ORTAKLARIMIZIN SİTELERİNİ VEYA UYGULAMALARINI KULLANDIĞINIZDA TOPLANAN BELİRLİ VERİLERİ GOOGLE NASIL KULLANIR?.

ABD KULLANICILARI İÇİN ONAY KURALLARI

GOOGLE ANALYTIC REKLAM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

Çerezlere ilişkin Avrupa yasaları

IAB Avrupa Rehberi: ŞİRKETLERİN E-GİZLİLİK DİREKTİFİNE UYMALARINA YARDIMCI OLACAK BEŞ PRATİK ADIM

Belçika: Gizliliğin Korunması Komisyonu ( FRANSIZCA | FLEMENKÇE )

Çek Cumhuriyeti : ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Danimarka: SON KULLANICI TERMİNAL EKİPMANI İÇİNDE BİLGİLERİN SAKLANMASI VE ERİŞİMİ DURUMUNDA GEREKLİ BİLGİLER VE ONAYA İLİŞKİN YÖNETİM EMRİNE İLİŞKİN KILAVUZ

Fransa : BT VE ÖZGÜRLÜKLER ULUSAL KOMİSYONU

Almanya : AT İLETİŞİM KOMİTESİ UYGULAMAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BELGESİ

Yunanistan: ÇEREZLER ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

İrlanda: ELEKTRONİK İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KILAVUZ NOTU

İtalya : KİŞİSEL PROTEZIONE DEI DATI BAŞINA GARANTİ

Lüksemburg: VERİLERİN KORUNMASI ULUSAL KOMİSYONU

Hollanda : MARKT’TA YETKİLİ TÜKETİMİ

İspanya: DATOS KORUMA AJANSI

Birleşik Krallık : BİLGİ KOMİSYONU OFİSİ

Bölüm 29

ÇEREZ YAYIMINA İLİŞKİN ONAY TOPLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ (PDF)

BELİRLİ ÇEREZLER İÇİN ONAY YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYET (PDF)

ONLINE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK (PDF)

10. Onay

Kişisel verilerinizi aktarmayı seçtiğinizde, bunların bu sözleşmede belirtilenlere ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplanmasına ve kullanılmasına açıkça onay vermiş oluyorsunuz.

11. Kişisel verilerinize erişim

Veri işleme, dosyalar ve özgürlüklere ilişkin 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı yasa uyarınca, çevrimiçi olarak sizinle ilgili iletişim ve gerekirse verilerin düzeltilmesi veya silinmesini alma hakkına sahipsiniz. dosyanıza erişim. Ayrıca iletişime geçebilirsiniz:

 • e-posta adresi: merhaba(a)freudix.studio

Her kişinin, meşru sebeplerle, kendisiyle ilgili verilerin işlenmesine karşı çıkabileceği hatırlatılmaktadır.

12. Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu değişiklikler yeni tüzüğün yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra siteyi kullanmanız, yeni sözleşmenin tanınması ve kabul edilmesi anlamına gelecektir. Bunu başaramazsanız ve bu yeni tüzük size uymuyorsa artık siteye erişmenize gerek kalmayacaktır.

13. Yürürlüğe giriş

Bu tüzük tarihinde yürürlüğe girdi 27 06 2022